Σχετικά με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ...

Σκοπός του προγράμματος, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, είναι να αναπτύξει τις θεμελιώδεις ικανότητες των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ώστε να είναι ικανά και ανταγωνιστικά στελέχη που θα ιδρύσουν δικές τους επιχειρήσεις ή θα εργασθούν σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου. Το πρόγραμμα:

• Βοηθά τους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις ευκαιρίες, τις προοπτικές και τη δυνατότητα προσφοράς στην κοινωνία μέσα από επιχειρηματικές και καινοτομικές προσπάθειες.

• Αναπτύσσει και καλλιεργεί τις βασικές επαγγελματικές και κοινωνικές ικανότητες των φοιτητών/τριων.

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος προσφέρονται δύο μαθήματα επιλογής σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομική δραστηριότητα. Παράλληλα προσφέρονται υπηρεσίες αρωγής επιχειρηματικού σχεδιασμού, με στόχο την ενθάρρυνση ανάληψης επιχειρηματικής δράσης.