Ποιοι είμαστε

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (MOKE) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί εξέλιξη των Προγραμμάτων ¨Ενθάρρυνσης Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄και Β΄ φάση, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) . Υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 2007-2013» και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό για την σταδιοδρομία και την απασχόληση των αποφοίτων και της σύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας.

Θεμελιώδεις στόχοι της MOKE είναι η ανάπτυξη των επιχειρηματικών και καινοτομικών ικανοτήτων των φοιτητών/τριων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η υποστήριξή τους στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΜΟΚΕ περιλαμβάνει τους:

Παντολέων Σκάγιαννης, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΟΚΕ
Καθηγητής Πολιτικής των Υποδομών
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχιτέκτων ΑΠΘ,
MA, D.Phil Sussex (U+R Studies) UK
Τηλ. 2421-074469, e-mail: leonska@uth.gr

Γεώργιος Σταμπουλής, Υπεύθυνος Διδασκαλίας Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας
Λέκτορας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης,
Πολυτεχνείο Κρήτης,
MSc., D.Phil. Sussex, (SPRU) UK
Τηλ. 2421-074492, e-mail:ystambou@uth.gr

Άννα Ζυγούρα
Φυσικός Universite Lille I,
DESS Οικονομικές και Κοινωνικές Σπουδές για την Ανατολική Ασία, Lille I, France
Τηλ. 2421-074470, e-mail:azygoura@uth.gr

Πέτρος Ροδακινιάς
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
M.Sc. ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τηλ. 2421-074476, e-mail:prod@uth.gr

Γιώργος Καπαρός
Υποψήφιος Διδάκτωρ
Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής,
Πανεπιστήμιο Πάτρας
MSc Decision Sciences, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
MSc Development and Planning – Town & Country Planning,
The Bartlett School of Planning, University College London, London
Τηλ. 2421074492, e-mail: george.kaparos@gmail.com

Σοφία Κεσσοπούλου
Υποψήφια Διδάκτωρ
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
M.Sc. ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τηλ. 2421-074470, e-mail:sokesso@uth.gr

Αρετή Πασχάλη
Οικονομολόγος
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Τηλ. 2421-074492, e-mail:apashal@uth.gr