Σύνδεσμοι

ΜΟΚΕ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου   https://mke.aegean.gr/
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης   http://www.dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=4&id=44
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης   http://epixeireite.duth.gr/
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας   http://dasta.uowm.gr/innovation/
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο   http://mke.ntua.gr/
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο   http://mke.eap.gr/
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων   http://dasta.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=212
Πανεπιστήμιο Κρήτης   http://www.dasta.uoc.gr/innovation/
Πολυτεχνείο Κρήτης   http://www.tuc.gr/innovation.html
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας   http://mke.uom.gr/
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών   http://www.mke.aueb.gr/
Πανεπιστήμιο Πειραιά   http://mokep.unipi.gr/
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου   http://sparti.uop.gr/~business/
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας   http://dasta.ucg.gr/?q=node/22
Ανώτατη Σχολή Παιδ. και Τεχν. Εκπαίδευσης   moke2aspete@aspete.gr
ΤΕΙ Αθήνας   http://www.moke.teiath.gr/
ΤΕΙ Δυτικής  Μακεδονίας   http://moke.teikoz.gr/
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης   http://www.mke.teithe.gr/
TEI Ιόνιων Νήσων   http://www.teiion.gr/index.php/el/—a-.html
ΤΕΙ Καλαμάτας   http://www.dasta.teikal.gr/index.php/moke/-a—
ΤΕΙ Κρήτης   http://dasta.cs.teicrete.gr/el/web/innovation-office
ΤΕΙ Λάρισας   http://mke.teilar.gr/mke.html
ΤΕΙ Μεσολογγίου   http://www.moke.teimes.gr/
ΤΕΙ Πάτρας   http://dasta.teipat.gr/moke
ΤΕΙ Πειραιά   http://www.teipir.gr/mke/
ΤΕΙ Σερρών   http://moke.teiser.gr/

 

Φορείς και Οργανισμοί

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση»

http://www.edulll.gr

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

http://www.minedu.gov.gr/

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=31

Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, Γραφεία Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση, Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

http://careers.edulll.gr/

Startup Greece

http://www.startupgreece.gr/

Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)

http://www.e-kepa.gr/frontend/index.php

Επιχειρείν

http://epixeirein.gr/

Κόμβος για την Επιχειρηματικότητα

http://www.epiheirimatikotita.gr

Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων

http://hellenicstartups.gr/

Επιχειρώ

http://www.epixeiro.gr/

Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ)

http://www.kemel.gr/

Business Mentors

http://www.businessmentors.gr/

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

http://www.obi.gr/obi/

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)

http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi

Ελληνικοί Σύνδεσμοι Νέων Επιχειρηματιών (ΕΣΥΝΕ)

http://www.esyne.gr/