Τι έχουμε κάνει

Η ΜΟΚΕ στη διάρκεια της λειτουργίας της (αλλά και τα στελέχη της ΜΟΚΕ ως υλοποιητές των μαθημάτων επιχειρηματικότητας πριν από την ίδρυση της ΜΟΚΕ) έχει υλοποιήσει μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν σεμινάρια, σχήματα συμβουλευτικής καθοδήγησης, ημερίδες και στρογγυλά τραπέζια, επισκέψεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κ.α. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις δραστηριότητες αυτές, μαζί με σχετικό υλικό (παρουσιάσεις, φωτογραφίες κ.λπ.) όπου είναι διαθέσιμο.

Τις δραστηριότητες της ΜΟΚΕ μπορείτε να δείτε εδώ.