Τι κάνουμε

Για την επίτευξη των στόχων της η ΜΟΚΕ υλοποιεί τις εξής :

  • διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομική δραστηριότητα.
  • εξασφάλιση άμεσης επαφής με την επιχειρηματική κοινωνία με τη βοήθεια επισκέψεων σε παραγωγικούς φορείς και την αξιοποίηση καταξιωμένων επιχειρηματιών ή / και υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων.
  • πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης και επιχειρηματικού σχεδιασμού.
  • υποστήριξη στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης και την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών.

 

Μαθήματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Μέσω της ΜΟΚΕ προσφέρονται δύο διατμηματικά μαθήματα επιλογής σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομική δραστηριότητα:

Χειμερινό εξάμηνο: «Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα»

Εαρινό εξάμηνο: «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων»

 

Τα μαθήματα προσφέρονται:

Ως μαθήματα επιλογής με όσες μονάδες προβλέπονται για κάθε τμήμα που συμμετέχει

Στους φοιτητές των δύο τελευταίων ετών κάθε τμήματος

Στους φοιτητές 12 τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

 

Στη διάρκεια των μαθημάτων:

Οι φοιτητές επισκέπτονται επιχειρήσεις συναφείς με τα αντικείμενα σπουδών τους και τα ενδιαφέροντά τους,

Πραγματοποιούνται διαλέξεις από επιχειρηματίες οι οποίοι θα αναφέρονται στην ιστορία της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα και στις προκλήσεις που αντιμετώπισαν στην πορεία

Οι φοιτητές αναπτύσσουν, σε ομάδες, επιχειρηματικές ιδέες και σχέδια, με τη συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη μελών της επιχειρηματικής κοινότητας.

 

Υποστήριξη στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης

Ως προς την υποστήριξη στην ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας οι σχετικές δράσεις απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές του Ιδρύματος (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) και αφορούν σε:

  • Υπηρεσία υποστήριξης καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών των φοιτητών, μέσω της οποία παρέχεται εξατομικευμένη υποστήριξη, στο επίπεδο του σχεδιασμού, για την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών.
  • Ανοιχτά Σεμινάρια Ειδικής θεματολογίας με έμφαση σε συγκεκριμένα ζητήματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
  • Εντατικά Σεμινάρια Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας τα οποία θα είναι στοχευμένα ως προς τη θεματολογία τους και θα έχουν τη μορφή θερινού σχολείου (summer school).