Βιβλία επιχειρηματικότητας στην Κεντρική Βιβλιοθήκη

Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι διαθέσιμα μια σειρά από βιβλία που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, τα οποία έχουν αξιολογηθεί, επιλεγεί και διατεθεί από την ΜΟΚΕ. Τα βιβλία αυτά αποτελούν ένα μέρος μόνο των βιβλίων σχετικά με την επιχειρηματικότητα που είναι διαθέσιμα στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και γίνεται ειδική αναφορά σε αυτά λόγω της συσχέτισής τους με τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και τις άλλες υπηρεσίες της ΜΟΚΕ, καθώς η επιλογή τους βασίστηκε σε αυτές. Μπορείτε να δείτε ένα κατάλογο των βιβλίων εδώ.

Αφήστε ένα σχόλιο