Εργασίες

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Όταν ολοκληρωθεί θα περιλαμβάνει τους τίτλους και γενική περιγραφή των εργασιών (επιχειρηματικών σχεδίων) που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα από τους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα

Share