Επιχειρηματικά Εργαλεία

Στους ιστοχώρους που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε δωρεάν επιχειρηματικά εργαλεία, χρήσιμα άρθρα και κείμενα σχετικά με την ίδρυση μιας επιχείρησης και την επιχειρηματικότητα, καθώς και χρήσιμες συμβουλές.

http://www.canadaone.com/tools/index.html

http://www.smarta.com/tools/business-plans

http://www.openforum.com/articles/10-free-business-tools-too-valuable-to-ignore

http://www.pcworld.com/businesscenter/article/200835/15_free_online_collaboration_tools_for_business.html

http://www.smbceo.com/free-small-business-tools/

http://www.businesspundit.com/9-free-business-tools-you-should-know-about/

ΚΕ.ΠΑ. – Cyprus Business Portal – Επιχειρηματικά Εργαλεία

KETA:: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

New Venture Tools -Tools to help the development of Innovative Firms
Tools to Help the Creation and Development of New Ventures. Telematic tools that create a Virtual Technology Park, through which European SMEs can instantly access on-line technology matches, training, consultancy, self-assessment tools, success stories, best practices, and information links.

Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας

Excel Templates for Business: Download Excel Templates
Excel templates for financial analysis and business finance. Download Excel templates for business and find Excel templates in the Excel Solutions Directory.

Business Tools
SCORE’s Business Tools offer small business resources such as business plan templates, online workshops and other tools for business success.

Business Tools for Small Business | Visa.ca
Tools to help you manage your small business – business plan template, financial guides, handbook of best financial practices, How To Business Guides, financial calculators, business glossary.

Small Business Tools – Small Business Marketing Tools – Free Business Tools
Small Business Tools – Inc.com has more than 100 free tools that are available to Inc.com members. From sample policies and agreements to worksheets and checklists, Inc.com has tools to help you in every area of your business.

small business resources, business ideas, and marketing tips at NEBS
NEBS provides business ideas and marketing tips. Discover small business resources online at NEBS.

Small Business Resources, Business Advice and Forms from AllBusiness.com
AllBusiness.com provides information, products, and services for entrepreneurs, small businesses, and professionals to start, manage, finance and build a business.

The Business Link – Business Tools

CanadaOne’s Free Small Business Toolkit
These free tools are designed to help your business grow.

Free Small Business Help
Access free tools to help you build small business systems, management skills, web marketing techniques and more.

Free Business Plan Software : Free Business Plan Templates : Free Forecasting Models : Free Break Even Models – by Innovateur
Free Business Plan Software : Free Business Plan Templates : Free Forecasting Models : Free Break Even Models – by Innovateur

Entrepreneur Web Guide and Lesson Plans
Start your own business. Explore Entrepreneurial Opportunites and learn how to start your own business.

Share