Σεμινάρια στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο πλαίσιο του Προγράμματος BEST

Σεμινάρια στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο πλαίσιο του Προγράμματος BEST

Την εβδομάδα 19-23 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας, στις εγκαταστάσεις του Varna University of Management πρόγραμμα σεμιναρίων με θέμα την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η εκδήλωση εκπαίδευσης μικρής διάρκειας, με τη μορφή σεμιναρίων, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Βusiness Education for Sustainability: Teaching Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship for Sustainable Local and Regional Development (BEST)», το οποίο υλοποιείται από 6 χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ισπανία, Τουρκία, Πορτογαλία, Λιθουανία και Ηνωμένο Βασίλειο), που χρηματοδοτείται από το ERASMUS+. Στο BEST συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και το Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στην  εκπαίδευση μιας εβδομάδας συμμετείχαν 25 εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι από τις προαναφερθείσες χώρες. Οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν σεμινάρια σχετικά με την κοινωνική την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική εταιρική ευθύνη και την επίδρασή τους στην βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος της εκπαίδευσης ήταν, μέσα από την πιλοτική εφαρμογή τους, ο συντονισμός και η βελτίωση των μαθημάτων και του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθυκαν κατά τη διάρκεια του έργου από τους εταίρους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σους ακόλουθους συνδέσμους.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Φωτογραφίες

Share