Συνέδριο Ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού προγράμματος CReativity in Action to promote YOung enteprerNeurShip (CRAYON’S)

Συνέδριο Ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού προγράμματος CReativity in Action to promote YOung enteprerNeurShip (CRAYON’S)

Την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 και ώρα 3 μ.μ στο κτίριο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υλοποιήθηκε το Συνέδριο Ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού προγράμματος CReativity in Action to promote YOung enteprerNeurShip (CRAYON’S) και το Βιωματικό Σεμινάριο (workshop) Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Ιδέας με τη μέθοδο LEGO® Serious Play®. Το πρόγραμμα CRAYON’S πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ERASMUS+ με τη συνεργασία 5 χωρών, Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Βουλγαρίας. Για την Ελλάδα οι εταίροι ήταν το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο συνέδριο ολοκλήρωσης και στο βιωματικό σεμινάριο συμμετείχαν περισσότερα από 80 άτομα από 12 διαφορετικές χώρες. Μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου και φωτογραφίες από την εκδήλωση στο σύνδεσμο που ακολουθεί.

Δελτίο Τύπου

Share