Νέο Σεμινάριο Web analytics: using data to help a business grow

Νέο Σεμινάριο Web analytics: using data to help a business grow

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως να ενισχύσετε τη διαδικτυακή παρουσία μίας επιχείρησης αλλά και να καταλαβαίνετε τη συμπεριφορά των χρηστών χρησιμοποιώντας τα Web Analytics? Το Grow Greek Tourism Online από την Google προσφέρει ένα νέο δωρεάν 2ωρο σεμινάριο πάνω στο Web analytics: using data to help a business grow

Την Δευτέρα 19 Μαρτίου σας καλούμε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο που πραγματοποιείται για τους φοιτητές του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την υποστήριξη της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.)  και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για να μάθετε περισσότερα για το πως η συλλογή και ανάλυση των διαδικτυακών δεδομένων με τον σωστό τρόπο μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη μίας επιχείρησης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) και αποφοίτους. Στο νέο 2ωρο σεμινάριο θα κατανοήσετε τη σημασία των web analytics και το ρόλο τους σε όλο το φάσμα του digital marketing. Θα αποκτήσετε μία καλή βάση γνώσεων για το πως να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Web Analytics αλλά και τι πληροφορίες μπορείτε να συλλέξετε. Επιπλέον, θα μιλήσουμε για το πως να καθορίσετε τους επιχειρησιακούς στόχους, να μεταφράζετε  πληροφορίες μέσω των Web Analytics ώστε να βγάζετε χρήσιμα συμπεράσματα , και να στοχεύετε πιο αποδοτικά δυνητικούς πελάτες.
Μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του σεμιναρίου θα λάβετε ηλεκτρονικά, εντός 1 εβδομάδας, βεβαίωση παρακολούθησης.

Εγγραφείτε εδώ για το νέο 2ωρο σεμινάριο του Grow Greek Tourism Online. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (ώρα προσέλευσης 18:00).

Share