Ημερίδα με τίτλο «Συνάντηση Επιχειρηματικής Μάθησης: Αποστάγματα Εμπειρίας – Από το Όραμα στην Πραγμάτωση»

Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2007 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα: «Συνάντηση Επιχειρηματικής Μάθησης: Αποστάγματα εμπειρίας – Από το όραμα στην πραγμάτωση»

Πρόγραμμα Ημερίδας

Παρουσίαση Επιστημονικού Υπευθύνου Προγράμματος

Φωτογραφίες

Share