Σεμινάριο με Θέμα: «Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Τεχνολογική Πληροφόρηση»

Τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο από τον κύριο Ι. Στασινόπουλο (Προϊστάμενος Ελέγχου και Προώθησης Καινοτομιών) και από την κυρία Π. Παπαποστόλου (Εξετάστρια) από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), με Θέμα: «Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Τεχνολογική Πληροφόρηση».

Παρουσίαση (1)  (2)  (3)  (4)

Share