Σεμινάριο της εταιρείας Logotech Ventures Α.Δ.Ε.Α.Κ.Ε.Σ.

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο από τον κύριο Ανδρέα Πολίτη (Διευθυντής Επενδύσεων, Logotech Ventures Α.Δ.Ε.Α.Κ.Ε.Σ.).

Παρουσίαση

Share