1η Συνάντηση Συμβουλευτικής Καθοδήγηση στο Μάθημα «Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα»

Η πρώτη συνάντηση Συμβουλευτικής Καθοδήγησης για το μάθημα του χειμερινού εξαμήνου διοργανώθηκε την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι μέντορες συναντήθηκαν με τις ομάδες φοιτητών του μαθήματος προκειμένου να τους δώσουν κατευθύνσεις σχετικά με την επιχειρηματική τους ιδέα. Οι μέντορες που συμμετέχουν στα σχήματα συμβουλευτικής καθοδήγησης της ΜΟΠΚΕ παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΣΗ

Σωτηρίου Σωτήριος

 

ΣΒΘΚΕ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΒΘΚΕ
Φιλίππου Δημήτριος ARTENIUS HELLAS Διευθυντής Εργοστασίου
Μπατσικούρας Αθανάσιος

 

BIOMAR Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
Χατζηβασιλείου Γεώργιος ΒΙΣ Α.Ε. Γενικός Διευθυντής
Παπαδούλης Απόστολος

 

ΣΒΘΚΕ Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΒΘΚΕ
Καναπίτσας Ιωάννης ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΑΕΒΕ Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Share