Ανοιχτό σεμινάριο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Ανοιχτό σεμινάριο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Η ΜΟΚΕ πραγματοποίησε στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στη Λάρισα ανοιχτό σεμινάριο με θέμα: «Η Επιχειρηματικότητα σε κλάδους έντασης γνώσης. Παράθυρα ευκαιρίας στους τομείς της Βιοχημείας & της Βιοτεχνολογίας.» Η συμμετοχή έφτασε τα δέκα (10) άτομα. Το Σεμινάριοξεκίνησε με μια παρουσίαση από των διδάσκοντα των μαθημάτων επιχειρηματικότητας Γ. Σταμπουλή και ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση.

Share