Ανοιχτό Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας στη Γεωπονία

Ανοιχτό Σεμινάρια Ειδικής Θεματολογίας από τον Διδάσκοντα των μαθημάτων επιχειρηματικότητας, κ. Γεώργιο Σταμπουλή, διεξήχθη την Τετάρτη 11 Μαΐου 2011 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών για τους φοιτητές των τμημάτων Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος και Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος με θέμα: “Η Επιχειρηματικότητα ως διέξοδος από την κρίση για τους αποφοίτους της Γεωπονικής Σχολής”. Στο σεμινάριο συμμετείχαν περισσότεροι από 25 φοιτητές και αρκετοί καθηγητές.

Φωτογραφίες από το σεμινάριο

Share