Σεμινάριο με θέμα: «Το Marketing σε περίοδο κρίσης»

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2011 πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο από τον κύριο Παναγιώτη Μίλη (Διευθυντής Marketing της ΕΨΑ Α.Ε.), με θέμα: «Το Marketing σε περίοδο κρίσης».

Share