Σεμινάριο με θέμα: «Πώς και γιατί να χρηματοδοτήσουμε την ιδέα σας»

Τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο από τον κύριο Ανδρέα Πολίτη (Διευθυντής Επενδύσεων της Logo Ventures), με θέμα: «Πώς και γιατί να χρηματοδοτήσουμε την ιδέα σας».

Παρουσίαση

Share