Δραστηριότητες

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τις εκδηλώσεις (σεμινάρια, επισκέψεις κ.λπ.) που έχει υλοποιήσει η ΜΟΚΕ κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών. Στην αρχική σελίδα εμφανίζεται η πιο πρόσφατη εκδήλωση, ενώ οι προηγούμενες εκδηλώσεις εμφανίζονται με χρονολογική σειρά.

 

Share