Συνάντηση Συμβουλευτικής Καθοδήγησης ( ακ. έτος 2009-2010)

Διοργανώθηκε, από τη ΜΟΚΕ ΠΘ, Δράση Συμβουλευτικής Καθοδήγησης (Mentoring)  στις 26 Μαΐου 2010 και ώρα 18.00 στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την παρουσίαση των επιχειρηματιών από τον διδάσκοντα του μαθήματος και ακολούθησε μια σύντομη ομιλία του κάθε μέντορα. Έπειτα συναντήθηκαν με τις ομάδες φοιτητών του μαθήματος προκειμένου να τους δώσουν κατευθύνσεις σχετικά με την εκπόνηση του business plan που θα πραγματοποιούσαν.  Οι μέντορες είχαν ενημερωθεί για τις επιχειρηματικές ιδέες των φοιτητών καθώς τους είχε αποσταλεί μια σύνοψη των ιδεών. Χρησιμοποιήθηκε μία αίθουσα για κάθε επιχειρηματία ο οποίος δεχόταν ένα σύνολο προκαθορισμένων ομάδων. Κατόπιν, οι φοιτητές κατέγραψαν τα στοιχεία των επιχειρηματιών για να κανονίσουν είτε άλλες μελλοντικές συναντήσεις μαζί τους, είτε να διατηρήσουν τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία.

Φωτογραφίες από την συνάντηση.

 

Share