Πάθος, Επιμονή, και Διορατικότητα: εννέα παράθυρα ευκαιρίας – εννέα επιχειρηματικές ιστορίες

Πάθος, Επιμονή, και Διορατικότητα: εννέα παράθυρα ευκαιρίας – εννέα επιχειρηματικές ιστορίες

Στο βιβλίο «Πάθος, Επιμονή, και Διορατικότητα: εννέα παράθυρα ευκαιρίας – εννέα επιχειρηματικές ιστορίες», που επιμελήθηκε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜΟΚΕ, Καθηγητής Π.Δ. Σκάγιαννης, περιλαμβάνονται 9 από τις 40 περίπου μελέτες περίπτωσης που έχουν εκπονηθεί για τις ανάγκες των μαθημάτων επιχειρηματικότητας. Το βιβλίο μοιράστηκε, όσο υπήρχε στοκ, στους φοιτητές που παρακολουθύσαν τα μαθήματα, ως πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό.

Share