Σεμινάριο από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο από τον κύριο Απόστολο Παπαδούλη (Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας).

Παρουσίαση

Share