Πολυσυνέδριο MONEY SHOW 2008

Στις 2- 3 Φεβρουαρίου 2008 η δομή του ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας συμμετείχε στο Πολυσυνέδριο MONEY SHOW 2008 στο Ζάππειο, Αθήνα, με θέμα  «Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Μία Καινοτομική Προσέγγιση».

Πρόσκληση- Πρόγραμμα
Φωτογραφίες

Share