Σεμινάριο της Oxford Company

Τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο από τον κύριο Γεώργιο Τσιόλια (Πρόεδρο Δ.Σ., Oxford Company).

Παρουσίαση Ομιλίας
Φωτογραφίες

Share