Ημερίδα ενημέρωσης και βράβευσης φοιτητών: Απολογισμός και Προοπτικές

Τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα  ενημέρωσης και βράβευσης φοιτητών για το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Απολογισμός και Προοπτικές, στο πλαίσιο ενθάρρυνσης επιχειρηματικής δράσης, καινοτομικών εφαρμογών & μαθημάτων επιλογής φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Β΄ Φάση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Πρόγραμμα Ημερίδας
Παρουσίαση Επιστημονικού Υπευθύνου
Φωτογραφίες

Share