Σεμινάριο της ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο από τον κύριο Εμμανουήλ Ευσταθίου (Διευθυντής Προσωπικού και Νομικών Υποθέσεων ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.).

Share