Σεμινάριο της ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2006 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο από τον κύριο Εμμανουήλ Ευσταθίου (Διευθυντής Προσωπικού και Νομικών Υποθέσεων ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)

Παρουσίαση ομιλίας

Share