Ενημερωτική Ημερίδα για την έναρξη του Προγράμματος προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ενημερωτική Ημερίδα για την έναρξη του Προγράμματος προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ενημερωτική Ημερίδα για την έναρξη του Προγράμματος προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2005 για το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας με θέμα:
«Απολογισμός και Προοπτικές»

Πρόγραμμα ημερίδας

Παρουσίαση Επιστημονικού Υπευθύνου Προγράμματος

 

 

Share