Πρόγραμμα CRAYON’S

Πρόγραμμα CRAYON’S

Ο Κύριος στόχος του Προγράμματος με τίτλο CRAYON’s είναι να κινητοποιήσει φοιτητές και πρόδφατους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να ενεργοποιήσει τις ικανότητές τους σε ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δημιουργικότητας, καινοτομίας, καθώς και τις εγκάρσιες ικανότητές τους

Οι στόχοι του CRAYON’s είναι:

  1. Να δώσει κίνητρο για τα πρώτα επιχειρηματικά βήματα των νέων στην Ευρώπη, με τη χρήση δημιουργικών μεθοδολογιών
  2. Να αναπτύξει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης (μεθοδολογία + πρόγραμμα εκπαίδευσης + Ανοιχτό Διαδικτυακό Πρόγραμμα, MOOC + εκπαιδευτικά βίντεο) βασισμένο στις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς και εστιασμένο στην επιχειρηματικότητα, δημιουργικότητα και καινοτομία
  3. Να εδραιώσει και να τρέξει πιλοτικά μια στρατηγική συμμαχία μεταξύ Πανεπιστημίων, Θερμοκοιτίδων, Κέντρων Επιχειρηματικότητας και επιχειρήσεων για την υποστήριξη του επιχειρηματικού πνέυματος των φοιτητών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
  4. Να εμπλέξει καθηγητές και εκπειδευτές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και διάφορες αρχές σχετικά με την εκπείδευση και την απασχόληση, στην προώθηση, υιοθέτηση και χρήση καινοτόμων πρακτικών μάθησης.

Περισότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα CRAYON’s μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://crayonsproject.eu/

 

Share