Ερευνητικό Πρόγραμμα «The Leading and Managing Change in Higher Education Tempus IV» (La MANCHE)

logo_la_manche_4 eu_flag_tempus

 

 

 

 

To ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο «The Leading and Managing Change in Higher Education Tempus IV», εν συντομία La MANCHE, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Tempus IV και στοχεύει στην προώθηση του εκσυγχρονισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αρμενία, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, την Μολδαβία και την Ουκρανία. Το έργο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και στην εισαγωγή μιας κουλτούρας συστηματικής διαχείρισης της αλλαγής στον ακαδημαϊκό χώρο, στο πλαίσιο της διαδικασίας του εθνικού και διεθνούς εκσυγχρονισμού της ανώτατης εκπαίδευσης. Το 3ετές αυτό έργο επιχειρεί να δώσει έναυσμα για βιώσιμο διάλογο σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση στις αντίστοιχες χώρες. Επιπλέον, το La MANCHE στοχεύει στην ενδυνάμωση των φοιτητών, ώστε να εμπλακούν πιο ενεργά στην διαδικασία λήψης αποφάσεων στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκαπίδευσης.

Το La MANCHE, συνδυάζει τις προσπάθειες 29 Ιδρυμάτων από 5 χώρες της ΕΕ και την Αρμενία, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, την Μολδαβία και την Ουκρανία. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν δεσμευτεί να καταστήσουν το La MANCHE συνώνυμο της οργανωτικής αλλαγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σε ένα διάστημα 36 μηνών – από τα μέσα του Οκτώβρη 2012 μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη 2015 – ένας σημαντικός αριθμός αποτελεσμάτων και παραδοτέων έχει παραχθεί από τα μέλη της σύμπραξης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το La MANCHE project, μπορείτε να επισκεφτείτε:

The La Manche website: http://lamanche-tempus.eu
Σχετικά Κείμενα:

The La MANCHE strategy document: pdf document

Notes on the University of Tomorrow: pdf document

Share