Ημερίδα με θέμα «Απολογισμός και Αποτίμηση του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.)»

Ημερίδα με θέμα «Απολογισμός και Αποτίμηση του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.)»

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, σας προσκαλεί σε Ημερίδα με θέμα «Απολογισμός και Αποτίμηση του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.)» τη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, στην αίθουσα Α2 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Πολυτεχνική Σχολή.
Το πρόγραμμα, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2015, υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων) και το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών).

Share