Σχέδιο Δράσης για τη Στήριξη της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Σχέδιο Δράσης για τη Στήριξη της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΠΘ σε συνεργασία με την Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ) συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μαζί στην Εκκίνηση!» διημερίδα την Παρασκευή 22 Μαΐου (18:00 – 21:00) και το Σάββατο 23 Μαΐου (10:00 – 17:00) 2015  με θέμα:

«Σχέδιο Δράσης για τη Στήριξη της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα»

Συμμετέχουν εκπρόσωποι των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του Εθνικού Δικτύου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας καθώς και στελέχη ερευνητικών κέντρων, τεχνολογικών πάρκων, θερμοκοιτίδων και clusters.

Στόχος της εκδήλωσης είναι ο εντοπισμός και η προώθηση εργαλείων και πολιτικών για τη  Νέα Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητάς της χώρας.

Κεντρικός ομιλητής είναι ο υπουργός Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιος Σταθάκης, ο οποίος θα απευθύνει ομιλία το Σάββατο 23 Μαΐου, ώρα 16:30 – 17:00.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Share