«ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ» – Πρόσκληση Επιστημόνων στον Β” κύκλο του Προγράμματος

«ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ» – Πρόσκληση Επιστημόνων στον Β” κύκλο του Προγράμματος

Η δράση ενθάρρυνσης του επιστημονικού δυναμικού και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στην ευρύτερη περιφέρεια με τίτλο «Μαζί στην Εκκίνηση», στην οποία συμμετέχει η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, έχει προχωρήσει στη Γ” φάση της.

Η δράση απευθύνεται σε:

 • τελειόφοιτους,
 • φοιτητές που ολοκληρώνουν τη διπλωματική τους εργασία,
 • πτυχιούχους,
 • μεταπτυχιακούς φοιτητές,
 • υποψήφιους διδάκτορες,
 • συνεργάτες εργαστηρίων, καθώς και
 • μέλη ΔΕΠ

που θέλουν να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά κάποιο αποτέλεσμα έρευνάς τους ή μια επιχειρηματική ιδέα. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο με την επιχειρηματική τους ιδέα στο www.sev4enterprise.org.gr, μέχρι τις 31-1-2014.

Όσοι επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα κάλυψης του κόστους υπηρεσιών από εξειδικευμένους φορείς, με σκοπό την προετοιμασία της επιχειρηματικής πρότασής τους για  υλοποίηση (περιλαμβανομένης και της εύρεσης χρηματοδότησης). Οι υπηρεσίες αυτές είναι:

 • Φιλοξενία σε κοινά συμφωνημένους με το Πανεπιστήμιο χώρους, όπου θα παρέχεται η στοιχειώδης πρώτη στέγαση, η απαραίτητη διοικητική υποστήριξη και η ευκαιρία συνάντησης με άλλους νέους επιχειρηματίες.
 • Καθοδήγηση και παρακολούθηση της εξέλιξής τους από έμπειρους επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων (μέντορες),
 • Εκπαίδευση, κατάρτιση επιστημόνων σε θέματα διοίκησης (management), ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, marketing, πωλήσεων, κλπ.
 • Υποστήριξη σε θέματα:

–  Έρευνας αγοράς

–  Στρατηγικής marketing και πωλήσεων

–  Καθορισμού οργάνωσης και διαδικασιών

–  Οικονομικής ανάλυσης

–  Κατοχύρωσης βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, Copyright)

–  Ανάπτυξης πρωτοτύπου

–  Επαφή με δυνητικούς πελάτες

Η Δράση θα καλύψει περιορισμένο αριθμό υποψηφίων επιχειρήσεων. Η προθεσμία της δεύτερης φάσης υποβολής προτάσεων, λήγει στις 31-1-2014, (αιτήσεις στη διεύθυνση: ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ)

Για περισσότερες πληροφορίες και αρωγή στην προετοιμασία των προτάσεών σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στα στελέχη της ΜOΚΕ περνώντας από το γραφείο της μονάδας ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας 24210-74728, 74492, 74470 ή στο email: moke-hive@prd.uth.gr

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Share