Ενημερωτικό Δελτίο_Ειδική Έκδοση Απρίλιος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο_Ειδική Έκδοση Απρίλιος 2013

Η ΔΑΣΤΑ , η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, το Γραφείο Διασύνδεσης και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προχώρησαν στην έκδοση Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου.

Δείτε το εδώ

Share