2ο Εντατικό Σχολείο Επιχειρηματικότητας

2ο Εντατικό Σχολείο Επιχειρηματικότητας

Η ΜΟΚΕ ΠΘ διοργάνωσε το 2ο Εντατικό Σχολείο Επιχειρηματικότητας την εβδομάδα 24-28 Σεπτεμβρίου.

Αντικείμενο του σχολείου ήταν η ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων στην πράξη, με βάση την επεξεργασία επιχειρηματικών ιδεών που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ωριμότητας.

Σκοπός ήταν η εκπόνηση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων για την αξιοποίηση ιδεών και γνώσεων, με έμφαση σε αποτελέσματα επιστημονικών εργασιών και έρευνας.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε εργαστήρια δημιουργικότητας, ομαδικότητας, και διαμόρφωσης επιχειρηματικής ιδέας, εκπαίδευση στην κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου, και συμβουλευτική καθοδήγηση από καταξιωμένους μέντορες.

Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία, να συμμετέχουν σε παράλληλες εκδηλώσεις που εντάσσονται στο Εντατικό Σχολείο (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – ΟΒΙ, Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας – ΟΠΙ, Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος –ΚΕΜΕΛ κ.α), να ακούσουν τις εμπειρίες νέων επιχειρηματιών και να συζητήσουν μαζί τους, να ενημερωθούν για τις δυνατότητες και την σκοπιμότητα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας και να μάθουν για τις ευκαιρίες και τους τρόπους χρηματοδότησης και στήριξης νέων επιχειρήσεων.

Η ιστοσελίδα του 2ου Εντατικού Σχολείου: http://innoschool.uth.gr/

Φωτογραφίες από το @ο Εντατικό Σχολείο μπορείτε να δείτε εδώ.

Share