Σεμινάρια Επιμόρφωσης Στελεχών των Δομών της ΔΑΣΤΑ ΠΘ (2011-2012)

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Στελεχών των Δομών της ΔΑΣΤΑ ΠΘ (2011-2012)

Η ΜΟΚΕ πραγματοποίησε δύο (2) σεμινάρια επιμόρφωσης κατά το περασμένο ακαδημαϊκό έτος, σκοπός των οποίων ήταν η ενημέρωση-εκπαίδευση των συνεργατών σε θέματα που κρίθηκαν απαραίτητα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας τους. Τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν (26 και 30 Ιουλίου 2012) αφορούσαν στη συμβουλευτική και τα εργαλεία της και το coaching στην επιχειρηματικότητα. Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων έγινε έπειτα από διερεύνηση των αναγκών των ατόμων που στελεχώνουν τις σχετικές Δομές. Τα σεμινάρια αφορούσαν σε:

Ώρες

Πέμπτη 26 Ιουλίου

Δευτέρα 30 Ιουλίου

11.00 Θέμα:Η Συμβουλευτική και τα εργαλεία τηςΟμιλήτρια: Έφη Σαρακατσάνου Θέμα:Coaching στην ΕπιχειρηματικότηταΟμιλητής: Ιωάννης Κώτης, ΚΕΜΕΛ

 

12.00
13.00
Share