Εκπαιδευτικό Εργαστήριο από το ΚΕΜΕΛ

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο από το ΚΕΜΕΛ

Την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012 και ώρα 17.00 η ΜΟΚΕ φιλοξένησε τον κ. Ιωάννη Κώτη, μέλος του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ), με σκοπό να πραγματοποιήσει ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο για τους μέντορες που συνεργάζονται με αυτή με θέμα: «Τι είναι και πως λειτουργεί το Mentoring στην προετοιμασία ενός Business Plan». Το σεμινάριο αυτό πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (β΄ όροφος) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πεδίον του Άρεως και το παρακολούθησαν, εκτός από τους ήδη συμμετέχοντες στα σχήματα συμβουλευτικής καθοδήγησης της ΜΟΚΕ, νέοι επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της ΜΟΚΕ.

Share