Εntrepreuner Week στην Ελλάδα

Εntrepreuner Week στην Ελλάδα

Η ΜΟΚΕ του ΠΘ θα συμμετέχει στην Entrepreneur Week που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, η οποία θα είναι η πρώτη που οργανώνεται στην Ευρώπη, ενώ θα ακολουθήσει τον Μάιο αντίστοιχη διοργάνωση στις Βρυξέλλες.Η «Entrepreneur Week Greece», λαμβάνει χώρα στις 23-26 Φεβρουαρίου με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα επιχειρηματικότητας και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, καθώς και τη δικτύωση μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων Ελλάδας και ΗΠΑ, με έμφαση στη νέα και καινοτόμο επιχειρηματικότητα, τόσο σε επίπεδο επενδυτικών ευκαιριών όσο και σε προώθηση εμπορικών συναλλαγών.

Την εκδήλωση  διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων με την ενεργό υποστήριξη της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Νέων Επιχειρηματιών σε συνεργασία με τον Αμερικανικό οργανισμό Entrepreneur Week.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε νε δείτε εδώ.

Τις παρουσιάσεις της ΜΟΚΕ ΠΘ μπορείτε να βρείτε εδώ:

Παρουσίαση 1: New “entrepreneurship teaching” barriers

Παρουσίαση 2: Start up barriers

 

Share