Σεμινάρια επιμόρφωσης στελεχών των δομών της ΔΑΣΤΑ (2010-2011)

Η ΜΟΚΕ ΠΘ, υλοποιώντας τον σχεδιασμό για την επιμόρφωση των στελεχών της ΔΑΣΤΑ, του ΓΔ, της ΜΟΚΕ και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργάνωσε και πραγματοποίησε τρία επιμορφωτικά σεμινάρια, σκοπός των οποίων ήταν η ενημέρωση-εκπαίδευση των συνεργατών σε θέματα που κρίθηκαν απαραίτητα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας τους. Τα σεμινάρια διεξήχθησαν κατά την περίοδο 26-28 Ιουλίου 2011 και τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν σε ζητήματα συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους Δομών, στη διασφάλιση ποιότητας και στα κοινωνικά δίκτυα. Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων έγινε έπειτα από διερεύνηση των αναγκών των ατόμων που στελεχώνουν τις σχετικές Δομές. Τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν σε:

1) Τρίτη 26 Ιουλίου: Εισαγωγή στα εσωτερικά εκπαιδευτικά σεμινάρια από τη ΜΟΚΕ προς όλες τις δομές της ΔΑΣΤΑ – Ομιλητές: Γιώργος Σταμπουλής, Παντελής Σκάγιαννης

2) Τετάρτη 27 Ιουλίου: Ζητήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Ομιλήτρια: Ηλέκτρα Μανουσάκη, ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ

3) Πέμπτη 28 Ιουλίου: Κοινωνικά Δίκτυα, σύγχρονες τάσεις στην προσέγγιση των επωφελούμενων και τη διάχυση της πληροφορίας  – Ομιλητής: Μανόλης Βάβαλης

 

Φωτογραφίες από τα σεμινάρια μπορείτε να δείτε εδώ.

Share