Συμβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring) στο πλαίσιο του μαθήματος «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων» (Ακαδ. Έτος 2010-2011)

Συμβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring) στο πλαίσιο του μαθήματος «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων» (Ακαδ. Έτος  2010-2011)

Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2010-2011 πραγματοποιήθηκε μια Δράση Συμβουλευτικής Καθοδήγησης η οποία διοργανώθηκε την Πέμπτη 26 Μαΐου 2011 στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι μέντορες συναντήθηκαν με τις ομάδες φοιτητών του μαθήματος προκειμένου να τους δώσουν κατευθύνσεις σχετικά με το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Χρησιμοποιήθηκε μία αίθουσα για κάθε επιχειρηματία ο οποίος δέχτηκε ένα σύνολο προκαθορισμένων ομάδων. Κατόπιν, οι φοιτητές κατέγραψαν τα στοιχεία των επιχειρηματιών με σκοπό να κανονίσουν νέες συναντήσεις μαζί τους, ή να έχουν τη δυνατότητα τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι, έπειτα από την έκκληση των φοιτητών οι Μέντορες συνάντησαν τις ομάδες με τις οποίες είχαν συζητήσει την ιδέα τους κατά το προηγούμενο εξάμηνο. Με αυτό τον τρόπο οι μέντορες ήταν ενήμεροι για τις επιχειρηματικές ιδέες των φοιτητών και ήταν σε θέση να επικεντρωθούν στο επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Share