Ανοιχτό Σεμινάριο Ειδικής Θεματολογίας με τίτλο «ΑΡΧΑΙΟ DESIGN και ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ χωρίς ακαδημαϊσμούς»

Ανοιχτό Σεμινάριο Ειδικής Θεματολογίας με τίτλο «ΑΡΧΑΙΟ DESIGN και ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ χωρίς ακαδημαϊσμούς»

Ανοιχτό Σεμινάριο Ειδικής Θεματολογίας, με διοργάνωση της ΜΟΚΕ ΠΘ, διεξήχθη στις 29 Μαρτίου 2012 στο Τμήμα  Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με θέμα «ΑΡΧΑΙΟ DESIGN και ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ χωρίς ακαδημαϊσμούς» από την κ. Ελένη Αλούπη, Ιδρύτρια της ΘΕΤΙΣ AUTHENTICS.

Share