Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα του επιχειρείν και να αναπτύξουν αντίστοιχες ικανότητες δημιουργικότητας, επικοινωνίας και ηγεσίας. Η έμφαση είναι περισσότερο στις δυναμικές έννοιες της επιχειρηματικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, της ανάλυσης και προβληματικών καταστάσεων και τη σύνθεση λύσεων, παρά στη στενή διαχείριση επιχειρήσεων. Κρίσιμο στοιχείο αυτής της ανάλυσης είναι η κατανόηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας ως συλλογικές, αλληλεπιδραστικές, κοινωνικοοικονομικές διαδικασίες. Ξεκινώντας από την ανάλυση της σύγχρονης πραγματικότητας αναπτύσσεται η ικανότητα διερεύνησης και σύνθεσης ριζοσπαστικών, ρεαλιστικών λύσεων σε σύγχρονα προβλήματα. Η ικανότητα αυτή βασίζεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων ανάλυσης των δομικών στοιχείων που συνθέτουν τις προβληματικές καταστάσεις, μέσα από δομημένες μεθόδους και συλλογικές διαδικασίες.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα, είναι οργανωμένο σε δύο παράλληλες ροές:

  • Διαλέξεις, όπου αναλύονται οι έννοιες και μεθοδολογίες που αποτελούν τον κορμό του υλικού του μαθήματος
  • Εργαστήρια (studios), όπου οι φοιτητές:
    • εξοικειώνονται με μεθόδους και εργαλεία δημιουργικής σκέψης και ανάλυσης, διαβούλευσης, σύνθεσης ιδεών και σχεδίων
    • οργανώνονται σε ομάδες – με έμφαση στη διεπιστημονικότητα – οι οποίες αναλαμβάνουν να συνθέσουν και να παρουσιάσουν μια επιχειρηματική ιδέα.

Eνδεικτικά, εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν σε: τι είναι επιχειρηματικότητα και επιχείρηση, υποχρεώσεις της επιχείρησης, ανάλυση κοινωνικών αναγκών και τάσεων, διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών, ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών, μέθοδοι δημιουργικής σκέψης, άυλη βιομηχανική περιουσία, δημοκρατία, συμμετοχή και επιχείρηση.
Στη διάρκεια του μαθήματος, εκτός από τις διαλέξεις και τα εργαστήρια:

  • Πραγματοποιούνται επισκέψεις σε επιχειρήσεις
  • Πραγματοποιούνται διαλέξεις από επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων και φορέων,
  • Οι φοιτητές αναπτύσσουν σε ομάδες επιχειρηματικές ιδέες με τη συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη μελών της επιχειρηματικής κοινότητας.

Τρόπος Αξιολόγησης

Αξιολογούνται οι εργασίες (ατομικές και ομαδικές) που υλοποιούνται στη διάρκεια των εργαστηρίων και η ομαδική εργασία (σχέδιο επιχειρηματικής ιδέας)  η οποία παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου.

Διδακτικές μονάδες: 3

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παντελής Σκάγιαννης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Διδάσκων: Γεώργιος Σταμπουλής, Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 

Share