Πρόσκληση συμμετοχής στο Δίκτυο Μεντόρων Επιχειρηματικότητας – 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μεντόρων Επιχειρηματικότητας

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί δομή που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» του ΕΣΠΑ. Έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο μεντόρων με σκοπό την καθοδήγηση των φοιτητών σε θέματα επιχειρηματικότητας και επιθυμεί να το διευρύνει. Για τον λόγο αυτό ζητεί εθελοντές επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που έχουν την εμπειρία να καθοδηγήσουν και να συμβουλεύσουν φοιτητές που βρίσκονται στα πρώτα βήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, να τους ενθαρρύνουν στην ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και να τους μεταδώσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Οι αρμοδιότητες των μεντόρων είναι να συναντούν προσωπικά τους φοιτητές κατά διαστήματα, όσο συχνά κρίνουν ότι είναι απαραίτητο, και να συμμετέχουν σε συναντήσεις που διοργανώνει η ΜΟΚΕ 1-2 φορές το εξάμηνο στον χώρο του Πανεπιστημίου.

Οι δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διατμηματικών μαθημάτων «Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα» που διδάσκεται κατά το χειμερινό εξάμηνο όπου οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν μια επιχειρηματική ιδέα, και «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων» του εαρινού εξαμήνου όπου συντάσσουν το επιχειρηματικό σχέδιο. Καθ’ όλη τη διάρκεια οι φοιτητές έχουν την ανάγκη καθοδήγησης από ένα έμπειρο πρόσωπο από τον χώρο της παραγωγής.

Ενδιαφερόμενοι να συνεργασθούν με τη ΜΟΚΕ καλούνται να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό εργαστήριο «Τι είναι και πως λειτουργεί το Mentoring στην προετοιμασία ενός Business Plan» που θα διεξαχθεί με σκοπό την ενημέρωσή τους για τους στόχους της συμβουλευτικής καθοδήγησης, τον ρόλο που αναμένεται να διαδραματίζουν αλλά και τη μέθοδο προσέγγισης των φοιτητών κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 24210 74470

Αποστολή βιογραφικών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο moke@uth.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 23/05/2012

Share