Τελικές Παρουσιάσεις των Επιχειρηματικών Σχεδίων, Ιούνιος – Ιούλιος 2013-2014

Τελικές Παρουσιάσεις των Επιχειρηματικών Σχεδίων, Ιούνιος – Ιούλιος 2013-2014

 Σας ενημερώνουμε ότι οι τελικές παρουσιάσεις για το μάθημα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων 2013-2014» θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες:

Τετάρτη 25 Ιουνίου & Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 (ώρες 12:00 – 16:00)

Τρίτη 1 Ιουλίου & Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 (ώρες 12:00 – 16:00)

Οι ομάδες των φοιτητών  θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλέφωνο 24210 74492   για να ορίσουμε την ακριβή ημέρα και ώρα της εξέτασης.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο γραφείο του κ. Σταμπουλή που βρίσκεται στην οδό Κοραή 43 (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 4ος όροφος)

 Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που δίνονται παρακάτω για την παρουσίαση των Επιχειρηματικών Σχεδίων.

Καλή Επιτυχία!!

 Γενικές Οδηγίες Παρουσίασης των Επιχειρηματικών Σχεδίων

 ·   Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε ομάδα θα είναι 30 λεπτά

·   Κατά την εξέταση θα πρέπει να παρευρίσκονται όλα τα μέλη της ομάδας και να προσκομίσουν την εργασία τους σε δύο αντίτυπα 

·   Οι ομάδες των φοιτητών θα πρέπει να αποστείλουν με email τις εργασίες τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση moke@uth.gr τρεις ημέρες πριν την ημέρα εξέτασης

·   Οι εργασίες θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνουν εξώφυλλο με τα παρακάτω στοιχεία:

·   Τίτλο του Μαθήματος

·   Τίτλο της εργασίας/επιχειρηματικής ιδέας

·   Όνομα και τμήμα του κάθε μέλους της ομάδας

·   Εξάμηνο και ημερομηνία

Share