Τελικές Παρουσιάσεις των Επιχειρηματικών Ιδεών – Φεβρουάριος 2014

Τελικές Παρουσιάσεις των Επιχειρηματικών Ιδεών – Φεβρουάριος 2014

Σας ενημερώνουμε ότι οι τελικές ημερομηνίες και οι ώρες που θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των Επιχειρηματικών Ιδεών είναι οι εξής:

  • 11, 12 & 13 Φεβρουαρίου 2014 (Ώρες, 12:00 – 18:00)
  • 19 Φεβρουαρίου 2014 (Ώρες, 17:00 – 22:00)
  • 20 Φεβρουαρίου 2014 (Ώρες, 10:00 – 13:00 & 17:00 – 21:00)

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο γραφείο του κ. Σταμπουλή που βρίσκεται στην οδό Κοραή 43 (Τμήμα οικονομικών Επιστημών, 4ος όροφος).

Η κάθε ομάδα θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας για να δηλώσει τη ημέρα και την ώρα που επιθυμεί να παρουσιάσει την Επιχειρηματική της Ιδέα έως και την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014.

Οι ομάδες για τις οποίες συντρέχουν ειδικοί λόγοι, όπως είναι για παράδειγμα οι φοιτητές Erasmus ή μέλη ομάδων που δεν θα μπορούν να προσέλθουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, μπορούν να παρουσιάσουν αυτή την εβδομάδα ύστερα από συνεννόηση μαζί μας στα τηλέφωνα 24210 74492 και 24210 74470.

 

Γενικές Οδηγίες Παρουσίασης των Επιχειρηματικών Ιδεών (διαβάστε προσεκτικά)

·         Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε ομάδα θα είναι 30 λεπτά

·         Κατά την εξέταση θα πρέπει να παρευρίσκονται όλα τα μέλη της ομάδας και να προσκομίσουν  την εργασία τους σε δύο αντίτυπα 

·         Οι ομάδες των φοιτητών θα πρέπει να αποστείλουν με e-mail τις εργασίες τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση moke@uth.gr πριν την ημέρα εξέτασης

·         Οι εργασίες θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνουν εξώφυλλο με τα παρακάτω στοιχεία:

  1.  Τίτλο του Μαθήματος
  2.  Τίτλο της εργασίας/επιχειρηματικής ιδέας
  3.   Όνομα και τμήμα του κάθε μέλους της ομάδας
  4.  Εξάμηνο και ημερομηνία

 

Share