Τελικές Παρουσιάσεις των Επιχειρηματικών Σχεδίων – Ιούνιος 2012-2013

Τελικές Παρουσιάσεις των Επιχειρηματικών Σχεδίων – Ιούνιος 2012-2013

Σας ενημερώνουμε ότι οι τελικές παρουσιάσεις των Επιχειρηματικών Σχεδίων των φοιτητών θα πραγματοποιηθούν:

– Τρίτη 25/6 και ώρα 11:00-18:00

– Πέμπτη 27/6 και ώρα 10:00-14:00

– Παρασκευή 28/6 και ώρα 10:00-14:00

στο Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αίθουσα Β12).

Οι ομάδες των φοιτητών  παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλέφωνο 24210 74470 το συντομότερο δυνατό για να οριστεί η ακριβή ημέρα και ώρα της εξέτασης.

Καλή επιτυχία!

 

Γενικές Οδηγίες Παρουσίασης των Επιχειρηματικών Σχεδίων

·   Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε ομάδα θα είναι 30 λεπτά

·   Κατά την εξέταση θα πρέπει να παρευρίσκονται όλα τα μέλη της ομάδας και να προσκομίσουν την εργασία τους σε δύο αντίτυπα

·   Οι ομάδες των φοιτητών θα πρέπει να αποστείλουν με email τις εργασίες τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση moke@uth.gr τρεις ημέρες πριν την ημέρα εξέτασης

·   Οι εργασίες θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνουν εξώφυλλο με τα παρακάτω στοιχεία:

·   Τίτλο του Μαθήματος

·   Τίτλο της εργασίας/επιχειρηματικής ιδέας

·   Όνομα και τμήμα του κάθε μέλους της ομάδας

·   Εξάμηνο και ημερομηνία

Share