Τελικές Παρουσιάσεις των Επιχειρηματικών Ιδεών – Φεβρουάριος 2012-2013

Τελικές Παρουσιάσεις των Επιχειρηματικών Ιδεών – Φεβρουάριος 2012-2013

Tα Στούντιο αυτής της εβδομάδας ήταν και τα τελευταία για αυτό το εξάμηνο. Από την ερχόμενη εβδομάδα οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν συναντήσεις για να συζητήσουν  με τα μέλη της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για τυχόν απορίες στο Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (Γραφείο Β8, α’ όροφος). Οι ομάδες θα πρέπει να συνεννοούνται  τηλεφωνικά   στο 24210 74492 και  24210 74470 για την ημέρα και την ώρα της συνάντησης.

Επίσης,  οι τελικές παρουσιάσεις των Επιχειρηματικών Ιδεών θα πραγματοποιηθούν μετά το τέλος της εξεταστικής των τμημάτων και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 11/02, Πέμπτη 14/02  & Παρασκευή 15/02 ( ώρες 12:00 – 18:00). Οι ομάδες των φοιτητών  παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλεφωνικά  για να ορίσουμε την ακριβή ημέρα και  ώρα της εξέτασης.

 

Γενικές Οδηγίες Παρουσίασης των Επιχειρηματικών Ιδεών

·         Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε ομάδα θα είναι 30 λεπτά

·         Κατά την εξέταση θα πρέπει να παρευρίσκονται όλα τα μέλη της ομάδας και να προσκομίσουν  την εργασία τους σε δύο αντίτυπα

·         Οι ομάδες των φοιτητών θα πρέπει να αποστείλουν με e-mail τις εργασίες τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση moke@uth.gr πριν την ημέρα εξέτασης

·         Οι εργασίες θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνουν εξώφυλλο με τα παρακάτω στοιχεία:

·     Τίτλο του Μαθήματος

·     Τίτλο της εργασίας/επιχειρηματικής ιδέας

·     Όνομα και τμήμα του κάθε μέλους της ομάδας

·      Εξάμηνο και ημερομηνία

 

Καλή επιτυχία!

 

Share