Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί ένα Joint Mentorship Webinar για τη Βιώσιμη Φιλοξενία στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και ώρα 09:30. To webinar υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος „ENTREPRENEURIAL LEARNING EXCHANGE INITIATIVE FOR SUSTAINABLE HOSPITALITY SMEs IN THE BALKAN-MEDITERRANEAN REGION“, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συμμετέχουσες χώρες.

Δεκεμβρίου 14, 2018

Ideation Workshop & Ideas Competition

Γράφτηκε από Super User

Το EIT –Health σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν την Τρίτη 27 Νοεμβρίου ένα workshop με τίτλο: «Ideation Workshop & Ideas Competition – Ανάπτυξη Ιδεών & Διαγωνισμός». Το workshop θα είναι στοχευμένο στα πεδία της Ιατρικής Τεχνολογίας, Βιοτεχνολογίας, Ιατρικών Υπηρεσιών – Νοσηλεία, Διατροφή, Ευεξία (Wellness) και Άσκηση. Πεδία στον ευρύτερο κλάδο της Υγείας όπου με ραγδαίους ρυθμούς αναπτύσσονται καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και εγχειρήματα σε όλο τον κόσμο και όπου οι επιχειρηματικές προκλήσεις για το μέλλον είναι μεγάλες.

Δεκεμβρίου 14, 2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εταίρος του έργου με τίτλο «Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan‐Mediterranean Region ‐ HELIX», που εντάσσεται στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτά, καλεί εκπροσώπους επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού και ειδικότερα της φιλοξενίας και της εστίασης

Δεκεμβρίου 14, 2018
Σελίδα 1 από 2